ชมเทศกาลหนังวิทยาศาสตร์นานาชาติ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ จังหวัดสระแก้ว

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านเทศมงคล
ภายใต้การนำของ ผอ.ขวัญวรา  พิชญชานันท์
ได้พานักเรียนโรงเรียนบ้านเทศมงคล ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
โดยได้ไปร่วมงานเทศกาลหนังวิทยาศาสตร์นานาชาติ
ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ จังหวัดสระแก้ว

IMG_0822 IMG_0794

IMG_0798 IMG_0800

IMG_0815 IMG_0817 IMG_0818 IMG_0819

IMG_0885 IMG_0884 IMG_0887 IMG_0891 IMG_0880 IMG_0875 IMG_0869 IMG_0866 IMG_0863 IMG_0917

ติดต่อ สพป.สก.1