แจ้งครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 รับแผ่น DVD แผนการจัดการเรียนรู้

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  สพป.สระแก้ว เขต 1 จัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ขณะนี้ได้ดำเนินการบันทึกแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครูจัดทำขึ้น  ดังนั้นให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ไปรับแผ่น DVD แผนการจัดการเรียนรู้ที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาค่ะ

ติดต่อเรา