ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่พระแก้วมรกต พระพุทธชินราช และหลวงพ่อโสธร จำลอง กรอบใบโพธิ์

สำนักพุทธรัตนมงคล ขอเชิญเช่าบูชาพระแก้วมรกต  พระพุทธชินราช และหลวงพ่อโสธร จำลอง องค์พระกว้าง 1.5 ซม.

สูง 3 – 3.5 ซม.  ประดิษฐานในกรอบใบโพธิ์สีทอง ขนาดใบโพธิิ์ กว้าง 6 ซม. สูง 8.5 ซม. ตั้งบนฐานอะครีลิคใสสวยงาม

กรอบละ 109 บาท  หากมีความประสงค์ให้สั่งจองโดยตรงที่  สำนักพุทธรัตนมงคล  พร้อมส่งธนาณัติค่าจัดสร้างในนามของ

นางสาวรุ่งทิพย์  วรเมธามาศ  เป็นผู้รับจ่าย ณ ที่ทำการ ปณ.ราษฎร์บูรณะ  (จะจัดส่งให้ภายใน 30 วันหลังจากที่ได้รับเงินค่าจัดสร้าง)

แบบสั่งจองดังแนบ11111

ติดต่อ สพป.สก.1