สอบนักธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2557

สอบนักธรรมศึกษาชั้นตรี  โท  เอก    ประจำปี2557

เมื่อวันพุธ  ที่ 12  พฤศจิกายน  2557

สนามสอบ ณ โรงเรียนบ้านด่านราษฎรบำรุง

จำนวนผู้สอบ  386  คน

************

1

4

2

3

5

ติดต่อเรา