แจ้งเจ้าพนักงานดำเนินการเลือกตั้ง สว. อำเภอวังน้ำเย็น

ตำบลวังน้ำเย็นและตำบลตาหลังใน รับหีบบัตร วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น
ตำบลคลองหินปูนและตำบลมหาเจริญ รับหีบบัตร วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น
ณ หอประชุมอำเภอวังน้ำเย็น

ติดต่อเรา