กำหนดการฌาปนกิจศพ นายทรงคุณ เทียนทอง

เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด  ด้วยงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการจัดส่งการ์ด กำหนดการฌาปนกิจศพ
นายทรงคุณ เทียนทอง ในช่องรับเอกสารของโรงเรียนในสังกัดเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณคะ

 

ติดต่อ สพป.สก.1