แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

อ้างถึงหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว790 ลงวันที่ 6  มีนาคม  2557 เรื่องอนุมัติเงินประจำงวด ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ครั้งที่ 2

ขอให้โรงเรียนทำสัญญารอบ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึง 30  กันยายน  2557  ส่งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ภายในวันที่ 31  มีนาคม 2557

 

 

ติดต่อเรา