การเรียนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม

โรงเรียนบ้านวังดารา ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย สพฐ. โดยให้นักเรียนระดับประถมศึกษาทุกชั้นเรียน ได้ทำการเรียนผ่านระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งเป็นโครงการที่ดีและเหมาะสมกับโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดบุคลากรครูในการจัดการเรียนการสอน

        20141105_091506 20141105_091458
20141105_090721 20141105_090715
20141105_090635 20141105_090625
20141105_090315 20141105_090306
20141105_090543 20141105_090456
Message us