การเรียนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม

โรงเรียนบ้านวังดารา ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย สพฐ. โดยให้นักเรียนระดับประถมศึกษาทุกชั้นเรียน ได้ทำการเรียนผ่านระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งเป็นโครงการที่ดีและเหมาะสมกับโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดบุคลากรครูในการจัดการเรียนการสอน

        20141105_09150620141105_091458
20141105_09072120141105_090715
20141105_09063520141105_090625
20141105_09031520141105_090306
20141105_09054320141105_090456
ติดต่อเรา