ต้อนรับ นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สก.1 ออกตรวจเยี่ยมและนิเทศ

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ต้อนรับ
นายพีระพงศ์   ไชยทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
และนายรุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ออกตรวจเยี่ยมและนิเทศ แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ
ในวันจันทร์ ที่10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557
SPP2 SPP3 SPP5 SPP4 SPP6
SPP9 SPP7 SPP8 SPP10 SPP11 SPP13 SPP12 SPP14

ติดต่อ สพป.สก.1