โรงเรียนบ้านคลองหินปูน ล้างส้วมพร้อมกันวันปิดเทอม

 ล้างส้วมพร้อมกันวันปิดเทอม 

kkk

kkk

kkkl

♥♥ ช่วยกันคนนิด เพื่อโรงเรียนจะได้สะอาด ♥♥