ขอเชิญร่วมรดนำศพแม่ฉอ้อน เมืองสุข มารดาครูเมธา เมืองสุข

ขอเชิญร่วมรดนำศพแม่ฉอ้อน  เมืองสุข มารดาครูเมธา  เมืองสุข ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

ณ วัดบึง ตำบลโคกไม้ลาย  อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  เวลา  16.00 น.

และร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ ตั้งแต่วันที่ 10-14  พฤศจิกายน  2557 เลา  20.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อเรา