ขอขอบคุณ ผู้เข้าร่วมงานพระาราชทานเพลิงศพ นายคุณากร ตะวงษ์

ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ตลอดจนท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่มาร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายคุณากร  ตะวงษ์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนบ้านนาดี และ ครอบครัวตะวงษ์ ขอขอบพระคุณท่าน มา ณ ที่นี้ด้วย

ติดต่อ สพป.สก.1