แจ้งข่าวเพื่อนพี่น้องครูทุกท่าน คุณแม่เจริญ. ภูแก้ว. มารดา คุณครูคมสันต์. ภูแก้ว ได้ถึงแก่กรรม.

แจ้งข่าวเพื่อนพี่น้องครูทุกท่าน  คุณแม่เจริญ. ภูแก้ว. มารดา คุณครูคมสันต์. ภูแก้ว ได้ถึงแก่กรรม.  กำหนดการ รดน้ำศพ. 9 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ วัดสระแก้ว. พระราชทานเพลิงศพ วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557. จึงเรียนมาด้วยความเคารพ.

ติดต่อเรา