์November full moon shine Loy Krathong Loy Krathong

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยมีการให้นักเรียนฝึกทำกระทงและจัดประกวดกระทงสวยงามในแต่ละชั้น ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้แก่เด็กๆเป็นอย่างมาก

โดยท่านผอ.ประสิทธิ์ เสนีย์ศรีสกุล เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศในครั้งนี้page

page1

page3

ติดต่อ สพป.สก.1