แจ้งกำหนดการ สวดพระอภิธรรมศพ ครูคุณากร ตะวงษ์

กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ ครูคุณากร  ตะวงษ์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 กำหนดสวด เวลา 20.00 น.

Message us