ติดตั้งจานดาวเทียม / โทรทัศน์ วังไกลกังวล

 

เมื่อวันศุกร์  ที่ 31  ตุลาคม  2557

ช่างเข้ามาติดตั้งจานดาวเทียม  พร้อมอุปกรณ์รับสัญญาณ 1 ชุด  

และเครื่องโทรทัศน์ eDLTV  จำนวน 6 เครื่อง

***********************

1

4

2

3

ติดต่อเรา