ประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพฯ

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดประชุมประจำเดือนและประชุมสัมมนาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา ณ หอประชุมรวมภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ แด่นายกมล ศิริบรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในการประชุม และเป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดยมีผู้บริหารโรงเรียน/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมและรับฟังคำบรรยาย ในครั้งนี้

IMG_9544

IMG_9715 IMG_9717 IMG_9721IMG_9550

IMG_9541 IMG_9556 IMG_9557 IMG_9558 IMG_9559 IMG_9560 IMG_9561 IMG_9562 IMG_9563 IMG_9564 IMG_9565 IMG_9585 IMG_9678 IMG_9696 IMG_9703

 

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช     นิสังกาศ                  กำกับ

วุฒิศักดิ์   พรหมคช               ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี            ควบคุม

ศักดิ์ชัย    บรรณสาร            อำนายการผลิต

ติดต่อเรา