ร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง กับ อบต. โคกปี่ฆ้อง ปี 57

โรงเรียนและชุมชน หมู่ 4 บ้านลุงพลู

ร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง

กับ  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง  ประจำปี 57

ในวันพฤหัสบดี  ที่ 6 พฤศจิกายน  2557

******************* 

20

                               18       14

                               17        16

4    5     6

                                9    2      8

                                10     13        11

3                      20

 

ติดต่อ สพป.สก.1