ร่วมประเพณีลอยกระทง

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเกษม ร่วมกิจกรรมเดินขบวนลอยกระทงกับเทศบาลตำบลท่าเกษม ประจำปี 2557

ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

0711255701

0711255702

ติดต่อเรา