พระราชทานเพลิงศพ ครูคุณากร ตะวงษ์ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านนาดี

ขอเรียนเชิญ คณะครู ผุ้บริหาร และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าร่วม พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายคุณากร  ตะวงษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านนาดี ในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดบ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1