ขอเชิญคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสระขวัญและครูวิชาการ ประชุม

ขอเชิญคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสระขวัญและครูวิชาการ ประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวาลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร

พร้อมทั้งเอกสารการขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี 2559  มาส่งด้วย  ตามแบฟอร์มของสพป.สระแก้วเขต 1  รายการละ 3 ชุด เพื่อพิจารณาจัดลำดับ

ส่ง สพป.สระแก้วเขต 1

ติดต่อเรา