เชิญ ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดอำเภอวังน้ำเย็นประชุม

เรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนสังกัดอำเภอวังน้ำเย็น ร่วมประชุมในวันที่ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ.2557  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 และหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม  เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติรับประทานอาหารเนื่องในโอกาสเลี้ยงส่ง ผอ.สมยศ  ไชยศรี และ  ผอ.จรินทร์  ถาวรสิน  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขามะกาและโรงเรียนบ้านวังวน   และเลี้ยงต้อนรับ  ผอ.ทวีศักดิ์  พึ่งบัว  ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ

ติดต่อ สพป.สก.1