ลอยกระทง

  คณะครูโรงเรียนบ้านหนองแก จัดกิจกรรมลอยกระทง  

เพื่อสืบสานประเพณี ลอยกระทง  ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

SANY1005         SANY1006

 

 

 

 

 

 

 

 

SANY1007

SANY1002

 

ติดต่อเรา