แจ้งผู้ที่เข้าร่วมจัดทำแผนเครือข่าย 12 ขุนเขา (เขาฉกรรจ์)

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 12 ขุนเขา (เขาฉกรรจ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จะดำเนินการและจัดทำแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มเครือข่าย โดยให้ครูวิชาการของโรงเรียนทั้งหมด 8 โรงเรียนเข้าร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนมาด้วย ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์  รายชื่อดังต่อไปนี้

1.นายมารุต  สาริกาพงษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

2.นางคมแก้ว  สายบุญเรือน  โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

3.ครูวิชาการโรงเรียนดังต่อไปนี้

1.โรงเรียนวัดพวงนิมิต

2.โรงเรียนบ้านวังรี

3.โรงเรียน ตชด.บ้านน้ำอ้อม

4.โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ

5.โรงเรียนบ้านพรสวรรค์

6.โรงเรียนบ้านนา

ติดต่อ สพป.สก.1