ลอยกระทง..Mj

6 พ.ย.57 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกันทำกระทง เนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 ซึ่งกระทงที่ทำนั้นนักเรียนจะนำไปถวาย วัดคลองพัฒนาเพื่อสืบสานประเพณีต่อไป

http://www.mjschool.ac.th/topnews/view.php?156

ติดต่อเรา