การสั่งซื้อของที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

จังหวัดนนทบุรีขอความร่วมมือสั่งซื้อของที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557(เสื้อ กระเป๋า) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ส่งใบสั่งจองพร้อมเงินได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 baijong

ติดต่อเรา