ที่พักงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดนนทบุรี

แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557  ทราบดังนี้

1.ตารางการแข่งขันได้แจ้งให้ทราบทางเว็ปไซด์ สพป.สระแก้ว เขต 1 แล้วเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

2.โรงเรียนที่ประสงค์เข้าพัก ณ สถานที่ที่เขตฯ จัดให้ ให้ส่งแบบแจ้งวันเข้าพักให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

[email protected]9999

ติดต่อ สพป.สก.1