การจัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2557

จังหวัดสระแก้วกำหนดจัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2557

เพื่อสมทบทุนสร้าง “พระพุทธมงคลวิมลบูรพาโสภิต” พระพุทธรูปคู่เมืองสระแก้ว ในวันที่

18 พฤศจิกายน 2557 ณ อุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม จังหวัดสระแก้ว

สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงแจ้งโรงเรียนในสังกัด ที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกัณฑ์เทศน์

บริจาคเงินได้ที่กลุ่มอำนวยการ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557

 

ติดต่อ สพป.สก.1