ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังวน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น.  ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอคลองหาด  

คณะกรรมการสถานศึกษาคณะครู ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านวังวน

ได้ต้อนรับ นายจรินทร์  ถาวรสิน  พร้อมคณะ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังวน

P1110303-tileP1110307-tileP1110349-tile20141105_104447-tile20141105_105308-tile

ติดต่อ สพป.สก.1