การพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สพป.สระแก้ว เขต 1

แจ้งการพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สพป.สระแก้ว เขต 1 ดังนี้

1.พิมพ์เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนและครู

2.พิมพ์เกียรติบัตรสำหรับคณะกรรมการตัดสิน

3.พิมพ์เกียรติบัตรสำหรับคณะกรรมการดำเนินงาน

4.ก่อนพิมพ์ให้ตรวจสอบความถูกต้อง หากชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ถูกต้อง ให้แจ้งที่ [email protected] เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องก่อน

5.ขนาดกระดาษให้ใช้ขนาด 16k เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน

6.การพิมพ์เกียรติบัตรดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 หลังจากนั้นระบบจะปิด และจะไม่สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้

ติดต่อ สพป.สก.1