ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ เขาฉกรรจ์

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมการจัดเตรียมแผนปฏิบัติการประจำปี และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มเครือข่ายสองขุนเขา เครือข่ายพระเพลิง เครือข่ายหนองหว้า ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ และผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุม

IMG_9286 IMG_9287 IMG_9290 IMG_9291 IMG_9296IMG_9300

IMG_9293

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช  ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1