ประชุมทีมงานประชาสัมพันธ์

นายพีระพงษ์  ไชยทองศรี   รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑  ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมีประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม

IMG_6081 IMG_6083 IMG_6087 IMG_6088 IMG_6089 IMG_6090 IMG_6093 IMG_6095

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา