ประชุมคณะทำงานพิธีเปิดกาชาด

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานจัดการแสดงพิธีเปิดงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมสระแก้ว สระขวัญ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุม ๒๐ คน

IMG_6059 IMG_6061 IMG_6062 IMG_6065 IMG_6067 IMG_6070 IMG_6073 IMG_6074

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา