ด่วนที่สุด…โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา

ขอความร่วมมือโรงเรียนทุกแห่ง โปรดพิจารณาตนเอง และเสนอของบประมาณเข้ามา

ทุกโรงเรียนมีสิทธิ์เขียนของบประมาณเพื่อพัฒนาโรงอาหารได้ทุกโรงเรียน ไม่ได้จำกัดสิทธิ์ใคร

บางโรงเรียนอาจจะเสนอของบมาปูกระเบื้องพื้นโรงอาหาร เปลี่ยนโต๊ะ เก้าอี้ จาน ชาม ให้ได้มาตรฐาน ติดตั้งเครื่องดักจับไขมัน ติดกรงลวดกันสุนัข แมว ติดตั้งตะแกรงกันนก

มุ้งลวดกันแมลงวัน หรืออื่นๆ ได้เลย (ทั้งนี้ ให้ดูตามเกณฑ์ ว่าโรงอาหารเราควรมีอะไรบ้าง)

เพื่อประโยชน์ของเด็กนักเรียนในโรเงรียน ขอความร่วมมือทุกโรงเรียนส่งโครงการเข้ามาพัฒนาโรงอาหารนะคะ กำหนดส่งวันที่ 21 มีนาคม 2557

แต่จะส่งช้ากว่านั้นนิดหน่อย ประมาณ 31 มีนาคม 2557 ก็ไม่เป็นไร คะ

อ.สุภาพร 082-2104415  ผู้ประสานงาน

57 SS01 57 SS02 57 SS03 786

ติดต่อเรา