มาเยี่ยมเยือน เปิดเทอมวันแรก

วันจันทร์ที่  3 พฤศจิกายน 2557 ท่านรอง ฯ  บุญสม  ทองทา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต  1  ได้มาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจและให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2557 ทางโรงเรียนบ้านคลองใหญ่รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง

00000

 

ติดต่อเรา