เรียนเชิญผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ

 เรียนเชิญผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติเดินทาง ส่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแกนายจรินทร์ ถาวรสิน ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังวน ในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนบ้านวังวน  ในการนี้ทางคณะครูโรงเรียนบ้านหนองแก จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในวันและเวลาดังกล่าว และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

ติดต่อเรา