การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม

 😀 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 🙄 

ได้จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล

 😛 ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 😛 

10714081_10200093333173115_1828327433514104013_o 10662154_10200093328573000_2350800723226732186_o 10708653_10200093334373145_1474375120399856780_o

ติดต่อเรา