ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซื้อหรือฝากจำหน่ายกระเป๋าผ้าการกุศล

ด้วย สพฐ. แจ้งว่า มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  มูลนิธิคณะสงฆ์พระมหาไถ่แห่งประเทศไทย222

การกีฬาแห่งประเทศไทย  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  หน่วยงานสังคมและมนุษยศาสตร์แห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก

ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) กรุงเทพ  ร่วมกันจัดทำโครงการ

“ให้ใจ” โดยจัดทำกระเป๋าผ้าการกุศลให้ใจ “ONE  HEART  WITH  THE  KING”  ราคาใบละ 200 บาท

เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้ หากโรงเรียนใดมีความประสงค์สั่งจองสามารถสั่งจองได้โดยตรงที่โทรศัพท์หมายเลข 086-7892578 และ 082-9899351

ติดต่อเรา