ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิตประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

1. นายวณุพงษ์   โพโส

ให้มาทำการสอบตามวัน-เวลา ดังนี้

-สอบข้อเขียน       เวลา 13.00 – 14.00 น.

-สอบสัมภาษณ์     เวลา 14.30 – 15.00 น.

ติดต่อเรา