เชิญร่วมรับประทานอาหาร

เรียนเชิญ ผอ. และ รองผอ.โรงเรียน ทุกท่าน ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสที่ นายสมยศ ไชยศรี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.ร.ร.บ้านเขามะกา ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11.00 น. ในการนี้ท่านศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 และ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 ทั้ง 3 ท่าน และคณะข้าราชการในสังกัด ให้เกียรติมาร่วมรับประทานอาหาร ด้วย  ในการนี้ของดช่อดอกไม้ของฝากของขวัญ

ติดต่อเรา