ประชุมกรมการจังหวัดสระแก้ว

นายพีระพงษ์  ไชยทองศรี   รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้แทนองค์กรเอกชน ณ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ทั้งนี้นายศานิตย์ นาคสุขศรี สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมประชุม ชี้แจง แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของ สปช. ด้วย ในการนี้ นายพีระพงษ์  ไชยทองศรี  ได้กล่าวรายงานการประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี ๒๕๕๗

IMG_5690 IMG_5696 IMG_5712 IMG_5727 IMG_5748 IMG_5751 IMG_5755 IMG_5757 IMG_5759 IMG_5772

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา