ประชุมทำแนวข้อสอบครูวิทย์

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาคลังข้อสอบวิทยาศาสตร์ ตามแนวข้อสอบระดับนานาชาติ (PISA) ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีข้าราชการครูโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดฯ ที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๐ คน

IMG_5681 IMG_5685 IMG_5686 IMG_5788 IMG_5789 IMG_5796 IMG_5798

IMG_5665 IMG_5674

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา