ขอเชิญร่วมสนับสนุนซื้อดอกแก้วกัลยา และผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา

สพป.สระแก้ว เขต 1 เชิญผู้ที่สนใจ ร่วมสั่งซื้อดอกแก้วกัลยา และผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา

และร่วมกันติดดอกแก้วกัลยาที่เสื้อ เพื่อร่วมร้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพี่นางเธอ

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  สั่งซื้อระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557

ได้โดยตรงที่ สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ทางโทรศัพท์และโทรสาร

หมายเลย 0-2241-2841 และ 0-2241-5125 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ กองกลาง สป.หัวข้อ “งานสำคัญ”

 

ติดต่อเรา