แจ้งเพิ่มเติม การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาคลังข้อสอบ PISA ระดับ ม.ต้น(ศน.ชื่นจิตร์)

ด่วนที่สุด    การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาคลังข้อสอบวิทยาศาสตร์ตามแนว PISA  วันที่  30 – 31 ต.ค.  57  ณ ห้องประชุมดอกแก้ว  ของครูวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ให้นำหนังสือ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสร์  ระดับมัธยมศึกษามาด้วย พร้อมนำ Notebook ตัวอย่างข้อสอบ PISA และข้อสอบ PISA Liked  ที่ใช้สอบแล้วมาใช้ในวันประชุมด้วย

ติดต่อเรา