เชิญประชุมประจำเดือน และประชุมสัมมนาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

สพป.สระแก้ว เขต 1 เชิญประชุมประจำเดือน และประชุมสัมมนาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ติดต่อ สพป.สก.1