รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเด็กปฐมวัย

สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก จ.ระยอง เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9  ธันวาคม 2557 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://eastern.nfe.go.th

งานประชาสัมพันธ์Koala

ติดต่อ สพป.สก.1