ขอเชิญชมงานหมกรรมวิชาการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  2 ขอเชิญชวนร่วมชมการจัดงานมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

งานประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา