ขอเชิญสมัครร่วมโครงการส่งเสริมการอ่าน

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2557 โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.nanmeebooksreadingclub.com  หรือสอบถาม โทร  02-6603000 ต่อ 5226 ,4452 ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2557

งานประชาสัมพันธ์