รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน  มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2557
เวลา 08.30 – 16.30 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-7230841

ติดต่อเรา