ด่วนที่สุด รายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2557 ค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา

แจ้งโรงเรียน จำนวน 82 โรงเรียน ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เป็นรายเดือน)                                                                                           ค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวแก่ สพป.สระแก้วเขต 1 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบรายงาน สพฐ.sataranu1 sataranu2

ติดต่อ สพป.สก.1